0
 
HomeChineseEnglish
0

*Branches in northern Taiwan:24-hour emergency services in Taipei(24hr) / Yonghe/ Global Mall / Gongguan
*Branches in central Taiwan:
 
Main Branch(24hr) / Bei-Cyuar / Jing-Ye / Wen-Shin / Chi-Chi /
 Zhongke / Fengyuar / DayaNational Cat Hospital
/ Dali
*Branches in southern Taiwan:Yongkang / Wu-Chi /Dingshan

Branches in northern Taiwan:
0

National Veterinary Hospital, Taipei Branch
Address: 13, Lane 30, Sec. 1, Jiouzong Road, Neihu District, Taipei City
Telephone: 886-2-87918706
Email: ntp-vet@vet.com.tw

0
National Veterinary Hospital, Yonghe Branch
Address: 175, YongzhenRd.,Yonghedirt.,New.,Taipei City
Telephone: 886-2-89231148
Email: nr-vet@vet.com.tw
National Veterinary Hospital, Global Mall Branch
Address:122, Sec. 3, Zhongshan Rd., Zhonghe City, New Taipei City
Telephone: 886-2-77312991
Fax: 886-2-77312990
Email: n16-vet@vet.com.tw
National Veterinary Hospital, Gorgguar  Branch
Address:No.1, Aly. 9, Ln. 316, Sec. 3, Roosevelt Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City
Telephone: 886-2-23658196
Fax: 886-2-23659841
Email: n18-vet@vet.com.tw
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Branches in central Taiwan:

0

National Veterinary Hospital - Main  Branch
Address: 100 Wucyuan 8th Street, Western District, Taichung City 403
Telephone: 886-4-23710496
Fax: 886-4-23713660
Email: na-vet@vet.com.tw

0

National Veterinary Hospital - Bei-Cyuar District
Address: 220 Beitun Road, Beitun District, Taichung City
Telephone: : 886-4-22360903
Email: :nn-vet@vet.com.tw

0
National Veterinary Hospital - Jing-Ye Branch
Address: 357, Daye Road, Western District ,Taichung City
Telephone: 886-4-22520993
Website: http://www.vet.com.tw
Email: ng-vet@vet.com.tw
0
National Veterinary Hospital - Wen-Shin Branch
Address: 325 Sec. 4 Wunsin Road, Beitun Disrtict Taichung City
Telephone: 886-4-2247-8377
Fax: 886-4-2247-8361
Email: nw-vet@vet.com.tw
0
National Veterinary Hospital – Chi-Chi District
Address: 207, Sec. 2 Wucyuan West Road, Taichung City
Telephone: 886-4-24712853
Email: ns-vet@vet.com.tw
0
National Veterinary Hospital – Zhong ke Branch
Address: 537, Fuke Road, Situn District, Taichung City
Telephone: 886-4-24617968
Email: nc-vet@vet.com.tw
0
National Veterinary Hospital - Fengyuar Branch
Address: 251, Sec. 2, Yuanhuan North Road, Fengyuar District, Taichurg City
Telephone: 886-4-25249607
Email: nf-vet@vet.com.tw
0
National Veterinary Hospital - Daya Branch
Address: 635, Sec 1, Zhingaing Rd., North District ,Taichurg City
Telephone: 886-4-22954667
Email: nd-vet@vet.com.tw
0

National Veterinary Hospital-National Cat Hospital
Address: 162, Jinhua North Road, Northern District, Taichung City
Telephone: 886-4-22377025
Email: n15-vet@vet.com.tw

0

National Veterinary Hospital-Dali Branch
Address: No.441, Sec. 2, Guoguang Rd., Dali City, Taichung County 412, Taiwan
Telephone: 886-4-24077991
Website: http://www.vet.com.tw
Email: n17@vet.com.tw

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Branches in southern Taiwan:

0

National Veterinary Hospital – Yongkang Branch
Address: 2F, 103, Jhonghua Road, Yongkang City, Tainan County  
Telephone: 886-6-3133116
Email: ny-vet@vet.com.tw

0
National Veterinary Hospital – Wu-Chi Branch
Address: 310, Sec. 1, Jhonghua West Road, Tainan City
Telephone: 886-6-2655757
Email: n14-vet@vet.com.tw
0

National Veterinary Hospital – Dingshan Branch
Address: 276 , Dingshan St. Sanmin Sidtrict, Kanohsiung City
Telephone: 886-7-3924770
Email: n26-vet@vet.com.tw

0
0